Witamy na naszych stronach PDF Drukuj

GRUPA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

NADZORY BUDOWY


  • PROWADZENIE NADZORÓW BUDOWLANYCH
  • KIEROWANIE I NADZÓR TECHNICZNY NAD PROWADZONYMI PRACAMI BUDOWLANYMI
  • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
  • SPORZĄDZANIE CERTYFIKATÓW ENERGETYCZNYCH

Świadczymy usługi prowadzenia w szeroko pojętym znaczeniu nadzorów na budowie na terenie województwa dolnośląskiego.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu dużych obiektów budowlanych zarówno pod względem technicznym jak i pod względem rzeczowo-finansowym

W skład grupy wchodzą inżynierowie w specjalności:
  • konstrukcyjno-budowlanej
  • instalacji sanitarnych
  • instalacji elektrycznych