TA-INŻYNIERIA

TOMASZ AUGUSTYNIAK

POMAGAMY BUDOWAĆ

Telefon kom. (+48) 790 878 077

 

 

 

E-mail:      ta@nadzory-budowy.pl

 

Dostarczamy najlepszego rozwiązania.

O nas

Głównym profilem działalności jest obsługa inwestycji budowlanych poprzez zarządzanie projektem od strony technicznej i finansowej, nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z przyjętym  harmonogramem, tworzenie i kontrolowanie budżetu projektu, analiza oraz weryfikacja dokumentacji technicznej,  koordynacja pracy własnego zespołu i podwykonawców, sporządzanie dokumentacji prowadzonego projektu oraz raportowanie,  nadzór nad wykonywanymi w ramach projektu zadaniami, nadzór nad zamówieniami oraz zakupami,  bezpośredni kontakt i współpraca z inwestorami oraz podwykonawcami, nadzór nad zmianami i zarządzanie zmianami.

OFERTA

Usługa Nadzoru Inwestorskiego

Reprezentowanie inwestora na budowie,  kontrola zgodności realizacji budowy z projektem oraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, sprawdzenie zgodności z określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, odbiór techniczny robót budowlanych, kontrola rozliczeń i potwierdzanie faktycznie wykonanych robót.

Dodatkowo w imieniu inwestora istnieje możliwość reprezentowania inwestora w całym procesie inwestycyjnym w tym także przez organami administracji publicznej.

 

PROJEKT MANAGER INŻYNIER KONTAKTU, KORDYNATOR

Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie kontraktu budowlanego, administrowaniem kontraktem w zakresie jego zmian, weryfikacja i opis ryzyk związanych ze zmianami w kontrakcie w odniesieniu do przyjętego budżetu, harmonogramu i jakości produktu

 

Kierownik Budowy

Nadzór i prowadzenie budowy w myśl ustawy Prawo Budowalne  w zakresie obiektów kubaturowych.

 1. Budynek rozładunku i transportu pneumatycznego krzemionki z samochodów i silosów oraz magazynu big-bag-ów,  konstrukcja –  hala stalowa oraz żelbetowa nadziemna konstrukcja nośna pod stalowe zbiorniki nadziemne. Inwestor BRIGSTONE.

 2. Rozbudowa zakładów chemicznych SODA-MĄTWY. Budowa stalowej estakady oraz wykonanie wzmocnienia podłoża pod halę magazynową. Inwestor Ciech S.A

 3. Wykonanie elewacji w systemie suchym - Zintegrowane Centrum Studenckie Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego we Wrocławiu oraz centrum handlowe  Magnolia Park przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu

 4. Budowa  Budynku biurowego  z garażem podziemny przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu. Inwestor Archicom.

 5. Budowa  kompleksu biurowo- handlowo- apartamentowego we Wrocławiu SKY TOWER przy ulicy Powstańców Śląskich. Stan- roboty żelbetowe do poziomu „0”.

 6. Budowa trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Opolskiej, Inwestor GANT.

 7. Budowa budynku hotelowego we Wrocławiu przy ul. Na Grobli, Inwestor GANT.

 8. Budowa czterech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną i garażami podziemnymi  „OLIMPIA PORT- FAZA I” we Wrocławiu przy ul. Kolumba. Inwestor Archicom

 9. Budowa budynku mieszkalnego  wraz z garażem podziemnym „WROCŁAWSKA WILLA”   we Wrocławiu przy ul. Piławskiej 28. Inwestor Archicom

 10. Budowa budynków mieszkalnych  wraz z infrastrukturą towarzyszącą  we Wrocławiu przy ul. Byczyńskiej. Inwestor Archicom.

 11. Budowa budynku mieszkalnego  wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym we Wrocławiu przy ul. Zakładowej.

 12. Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i garażem podziemnym we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej. Inwestor Pułaskiego Park Sp. z o.o. S.K.

 13. Budowa budynku usługowego „Medicus” o łącznej funkcji przychodnia szpital, biura, handel, gastronoma przy ul. Kurkowej, Ptasiej i pl. Strzeleckim włącznie z wykonaniem wyposażenia „pod klucz”. Inwestor Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o.  S.K.

 14. Budowa budynku domu studenckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i parkingową oraz zagospodarowaniem terenu wraz z drogami, przyłączami i przekładkami sieci przy ul. Robotniczej 96 we Wrocławiu. Kubatura 39960m3, powierzchnia całkowita 13595m2, ilość kondygnacji – 13 nadziemnych. Inwestor ECHO Investment S.A.

 15. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi i naziemnymi oraz urządzeniami budowlanymi na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu. Powierzchnia Zabudowy 2600m2, powierzchnia użytkowa 18500m2, kubatura 32800m2. Inwestor ECHO Investment S.A.

 16. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Obornickiej we Wrocławiu – dwa etapy 5 budynków. Etap 1 – 3 budynki, powierzchnia użytkowa 7300m2. Etap 2 – 2 budynki, powierzchnia użytkowa 5500m2. Inwestor INVESTGRUPA.

 17. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą – trzy etapy – łącznie 7 budynków. Etap I – powierzchnia użytkowa 3700m2. Etap II -powierzchnia użytkowa 6200m2. Etap III – powierzchnia użytkowa 9700m2. Inwestor Grupa Profit Development.

 18. Budowa czterech budynków usług turystycznych (o funkcji mieszkalnej – apartamenty na
  wynajem) z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą. Powierzchnia użytkowa - 5700m2. Powierzchnia użytkowa mieszkalna - 3700m. Karpacz. Inwestor TOP RESORTS Sp. z o.o. Karpatia Resort spółka komandytowa.

 19. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i instalacjami zewnętrznymi położonej we Wrocławiu ul. Braniborska. Ilość kondygnacji – 9 . Ilość parkingów podziemnych – 2 poziomy. Inwestor Grupa Profit Development.

 20. Zespół 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 4 garażami podziemnymi,
  zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną, miejscami postojowymi i elementami małej
  architektury oraz urządzeniami infrastruktury technicznej wraz z wyburzeniami istniejącej
  zabudowy przy ul. Kwidzyńskiej 23 we Wrocławiu. Powierzchnia użytkowa mieszkalna - 8500m.  Inwestor BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA

 

 

 

 

REALIZACJE

TOMASZ AUGUSTYNIAK

Kontakty

Adres:

TA-INŻYNIERIA  Tomasz Augustyniak
ul. Gajowicka 82/40
53-422 Wrocław

 

 

Telefon:

 tel kom. (+48) 790 878 077

 

E-mail:

ta@nadzory-budowy.pl

info@domain.example

ZDJĘCIA

Get API key from Google and insert it to plugin properties to enable maps on your website.